fbpx

Header Menu

Menneskets Aura

kr.209,95 inkl.moms

Menneskets Aura.

Kirlian fotografering kan fange farven, intensiteten og bevægelsen af din aura og medicinske forskere ved Yale University i USA har også påvist at gennem studiet af menneskets aura kan sygdom ses, før den manifesterer sig i den fysiske krop. Men videnskaben har dog endnu ikke givet os svar på mysterierne om menneskets aura. Hvor kommer dette energifelt fra? Hvordan påvirker det sundheden og udseendet? Hvad er farvernes betydning? Påvirker den vores adfærd? Menneskets Aura giver dig indsigt og svar på disse spørgsmål og viser dig hvordan du med meditation og mantraer kan udvikle evnen til at kontrollere de omstændigheder, der påvirker din aura..

TO BØGER I ÉN

I Første Bog af Menneskets Aura sætter Kuthumi rammen for at opdage en ny dimension af dig selv. Du får en tredobbelt øvelse til at aktivere den energi, intelligens og kreativitet, der bor i dit væsen.

I Bog To afslører Djwal Kul videnskaben om de syv store energicentre, eller chakraer, og deres forhold til auraens udvidelse og han tilbyder dig et avanceret program med meditationer og mantraer.

25 FARVE ILLUSTRATIONER af auraer og chakraer

-Inkluderer meditationer, visualiseringer, bekræftelser,

og med en udvidet ordliste.

Beskrivelse

RENSELSE AF AURAEN 

Husk, at din aura er dit lys. Husk, at Kristus sagde:” I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset.”(1) Husk, at han efterlod dette tidløse råd i den hensigt at indprente i den indre formel for den rette anvendelse af den menneskelige aura i racens bevidsthed.

Hvor mange mennesker har ikke misforstået, hvad auraen er, og hvad den kan bruges til! Auraen er den totale sum af udstrålingen af den enkeltes liv i dets rene og urene tilstand. Idet den ofte blidt skjuler den menneskelige naturs mørke side fra det offentliges øje, fremviser auraen dens smukke perlemorshvide farve for omverdenen for at minde os om de Guds ord, som kommer til os fra gammel tid ”Skønt dine synder er skarlagensrøde, så skal de blive hvide som sne.”(2)

Ind imellem vil auraen i et kort øjeblik krænge sig selv ud, og menneskets mere grimme fremtræden vil vise sig og kan ses af dem, som er følsomme nok til at kunne opfatte den menneskelige aura. Denne råben fra hustagene af et menneskes fejltagelser bør ikke altid beklages;(3) for når guldet prøves i ilden, så kommer snavset op til overfladen for at blive skummet af. 

Når der derfor fra tid til anden dukker noget negativt op i dig selv eller i en anden, så betragt det ikke som noget permanent, men som en torn du kan brække af og fjerne fra verdens lys. Det faktum, at det, som var indeni, er dukket op til overfladen, er bare en anvendelse af princippet om frelse; og når det virkelig bliver taget til indtægt, så vil denne renselse betyde en styrkelse af din aura og af dit liv.

Som en del af denne proces med at trække vod i livets malmstrøm, kære hjerter, så bruger Gud ofte i sin store visdom den metode at afsløre én offentligt eller privat, som et forsøg på at hjælpe en til at blive fri af en uønsket situation. Har du nogen sinde tænkt på det? Hvilken skam, hvis du ikke har. At skjule det onde eller presse det dybt ned, at gemme det væk, som om det derved ville forsvinde, virker ikke rigtigt; for alle ting burde lægges frem i lyset for Gud til bedømmelse – villigt, med glæde og i frihed.

Menneskene burde ikke bebyrdes af en indre følelse af skyld eller ufuldkommenhed, som undertrykkelsen af sandheden ofte medfører. For denne renselse af auraen af disse uønskede tilstande burde ikke være en langvarig proces. Blot den ydmyge, barnlige anerkendelse af, at du har lavet en fejl, og at du alvorligt prøver på at rette den, vil gøre meget for at rense din aura. 

Gud bliver ikke vred og forlanger en person straffet for det, som han allerede har gjort imod sig selv ved at misbruge den frie vilje; for det er mennesket selv, som påfører sig straf og ved sit brud på loven nægter sig selv Guds nåde. Derfor ofrer Gud i sin venlighed barmhjertighedens blide dråber til mennesket, som en frigørelsesproces fra han egen selvfordømmelse. Det er som en himmelsk regn, forfriskende, kølig og den bliver ikke nægtet nogen.

Fyld derfor din bevidsthed med Guds velbehagelighed og læg mærke til, hvordan renselsen af auraen bringer glæde til englene. Har du nogen sinde læst Mesterens ord: ”Der skal blive større glæde i himmelen over en synder, som omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse”?(4)

 Åh, hvilken vidunderlig verden vil der ikke vise sig for menneskene, når Guds kraft bogstavelig talt ruller i årerne og hjerterne hos alle uden at blive dæmmet op, og oversvømmer hele planeten med lys! Ja, megen instruktion er stadigvæk nødvendig, for der er så mange ting, som vi gerne ville afsløre, som man end ikke kan forestille sig; der foregår så meget i Guds Ånd, at min begejstring ikke kender nogen grænser.

Derfor skulle menneskeheden forstå, at før de har beredt sig selv til den store bryllupsfest, som de er blevet indbudt til(5), før kan de ikke til fulde forstå betydningen af livets fortsatte beståen (evigt liv). For mørkfarvning af menneskets sorger og skuffelser skaber en sådan afdæmpning af menneskets bevidsthed, at det er vanskeligt for mennesket at genkende brudgommen i sit eget Guddoms selv. Derfor har mennesket på trods af sin guddommelighed, ved sin anvendelse af den frie vilje, indskrænket den naturlige Gudgivne vibration af sine atomer til en så lav hastighed, at selv kroppens tempel må nedbrydes igen og igen for at standse kredsløbet af fornemmelsen af synd. Denne slåen i stykker af lerkrukken giver ham en mulighed for at opfatte et glimt af virkeligheden, som han aldrig ville få – medmindre han først havde opnået selvmesterskab – hvis hans liv skulle fortsætte uendeligt i en fysisk krop.(6) 

Hvor dyb og hvor kærlig er Guds barmhjertighed ikke! Hvor megen umage har han ikke gjort sig ved at give mennesket fri vilje, så det ved at træffe de rette valg kan finde sin vej hjem til nådens trone, og der modtage bekræftelsen af sit eget Gud givne herredømme:” Du er min Søn; i dag har jeg født dig.” (7) 

Jeg kommer også her til at tænke på de hengivne sjæle, som gennem århundreder har lidt ved deres samtidiges fordømmelse som et resultat af deres misforståelse af disses totale hengivenhed til formålet med deres komme. Lige som Jeanne d’Arc og andre, som afslørede en brændende beslutsomhed om at få himmelen til at manifestere sig på jorden, har disse store ånder modtaget meget lidt velkomst fra deres samtidige og meget ringe forståelse for deres mission. 

Lad os håbe for verden, at gennem spredningen af Gileads balsam og Guds barmhjertighed som en helbredende salve, så vil menneskene blive urokkelige i deres hengivenhed til det kosmiske formål, samtidig med at vi intensiverer vores kærlighed gennem de studerendes forenede kraftfelt (Kristi legeme på jorden). Når du nedriver altrene for de falske guder af menneskelig stolthed og ambition, som du måske har bygget i tidligere tider, og overgiver alle de øjeblikke, hvor du fejlede, så vil du komme til at rumme selve dit livs mening, og hvis du samler al din hjertekraft, så vil du lige her og nu udvikle det mest fantastiske strålende brændpunkt af lys, midt i din egen aura.

Åh, jeg kender alt til ångstrøm enheder (et nanometer), til vibrationshastigheden i auraen, til dens indvirkning på øjets nethinde og til interpolationen imellem auraer. Jeg ved alt om de fine skygger, som indikerer forskellige nuancer i tanken og følelsen hos det individuelle individ, og som angiver en fejende vind eller en frisk unghest, som aldrig er blevet redet. 

Men hvor meget bedre er det ikke, i stedet for at stemple det som et typisk udtryk for en andens livsmønster, at se det menneskes oprindelige billede af guddommelig fuldkommenhed, sådan som Gud selv har valgt at være tilstede inde i den menneskelige aura. For hos de fleste mennesker kan lyset opfattes som et begyndelsespunkt, som en malmstrøm omkring hvilken større og større lys kan magnetiseres.

Hvor meget bedre er det ikke, når vi som mennesker holder det rene ubesmittede billede for hinanden og ikke bekymrer os så meget om at udforske auraen men mere om at forstærke det, som allerede er det gode og det sande i det virkelige menneske. Jeg siger ikke, at avancerede studerende ikke skal bruge deres dømmekraft til at afgøre, hvordan de skal handle i forhold til andre i et givent øjeblik, eller at sjælen ikke skal bruge disse metoder til at advare og hjælpe andre levende væsner. 

Ikke desto mindre er det sådan, at de, der er i stand til at se Guds ansigt i menneskets ansigt, kan bevare dette billede samtidig med, at de bedømmer og hjælper med den nuværende udvikling for sjælen. At bevare troen på Guds mål for en anden, indtil han selv er i stand til at gøre det, er at forbinde sig med den altoverskyggende sandhed, som forstærker begges auraer i rigdom og kosmisk nåde, samtidig med at den intensiverer hele planetens aura.

Jeg ønsker, at alle studerende skal være klar over, at lige som Guds-flammen er i den enkeltes aura, således er der også en Guds-flamme i hele planetens aura. Hver eneste handling, som du udfører med tro, forøger og vedligeholder den hellige ild på planeten, lige som enhver nedbrydende handling ødelægger den store kosmiske forstærkning, som så blidt og omhyggeligt er bygget med englenes hænder, og som sammen med mestrene og menneskene tjener selve livet. 

Lad os alle forstå opbygningen af det kosmiske tempel i både mikrokosmos og makrokosmos. Auraens kosmiske tempel er en evigtvarende bygning af hellig ild. Verdens kosmiske tempel udgøres af alle de mange auraer, som er viede til Herrens iboende Ånd (Helligånden). Oplysende tanker og oplysende følelser vil gøre den enkelte samt hele menneskeheden, idet de stræber som ét legeme, i stand til at forkaste hele bunken af uværdige tanker, følelser og handlinger, som ikke er værdige til at blive en del af superstrukturen i livets tempel.

Åh, træf et valg! Åh, vær fuldkommen i alle dine handlinger! For nogle er bestemt til at våge og vente sammen med dig, indtil du selv kan våge og vente med andre.  

Lige som makker-systemet blandt soldater i kamp og imellem politibetjente, findes der kosmiske væsner, skytsengle og kærlige naturånder af Guds hjerte, som våger over dig, for at du skal blive på fredens og sikkerhedens vej, upåvirket af de dødeliges gøren og laden. For udødelighed skal opsluge dødelighed, og sejr skal opsluge død,(8) og lyset skal bevares på planeten.

At styrke auraen er et skridt i den rigtige retning. Tøv ikke et øjeblik med at tage det. xd